btw aangifte

Inmiddels is het derde kwartaal van 2021 afgesloten. Dit betekent dat elke ondernemer die als ondernemer voor de omzetbelasting wordt gezien voor 31 oktober a.s. de aangifte moet indienen. Een aangifte moet namelijk in een bepaald aangiftetijdvak worden gedaan. Dit kan per maand maar ook per kwartaal of zelfs per jaar zijn. Maar wat komt er allemaal kijken bij een aangifte omzetbelasting? Want voor vele ondernemers is dit een niet leuke, telkens terugkerende klus!

BTW berekenen

Ten eerste natuurlijk de vraag hoe moet ik de btw – Belasting over de Toegevoegde Waarde – berekenen. Als ondernemer heb je hier geen keuze in maar wordt dit bepaald aan de hand van hoe jij aan jouw afnemers levert. Er zijn een 2-tal mogelijkheden.

  • Op basis van factuurstelsel

Het woord zegt het al. De verschuldigde btw wordt berekend op basis van de facturen die je verstuurd of ontvangen hebt. Hierbij is de factuurdatum bepalend. Stuur je dus een factuur, dan moet de btw voor de aangifte op basis van het factuurstelsel worden berekend. Je bent verplicht om een factuur te sturen als je goederen of diensten aan een ondernemer levert. Maar ook als je een factuur stuurt aan een rechtspersoon die geen ondernemer is, dus een vereniging of stichting moet je een factuur sturen.

  • Kasstelsel

Lever je voornamelijk goederen of diensten aan particulieren? Dan zal je dus werken met een kas- en bankadministratie. Bij het berekenen van de btw voor de aangifte ga je uit van het kasstelsel. Je berekent de verschuldigde btw dan aan de hand van de in het aangiftetijdvak daadwerkelijk ontvangen bedragen.

Aangifte per maand, kwartaal of jaar

De btw-aangifte moet je doen over een aangiftetijdvak  dat de Belastingdienst vaststelt. Dit kan dus per maand, kwartaal of per jaar zijn. Voor de meeste ondernemers onder ons zal het een aangifte per kwartaal zijn.

Echter de Belastingdienst is niet flauw. Wil je om wat voor reden dan ook liever een aangifte per maand doen? Met een simpele brief aan je belastingkantoor kan je een wijziging aanvragen. Soms is de Belastingdienst wel flauw en ben je verplicht om een maandaangifte te doen. Dit kan gebeuren als de Belastingdienst de aangifte of betaling stelselmatig niet op tijd hebben ontvangen.

Ook een jaaraangifte is mogelijk echter is dit onder bepaalde voorwaarden. Voldoe je aan deze voorwaarden dan kun je hiervoor een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst indienen.

BTW-aangifte doen vrijwel altijd verplicht

Als je ondernemer voor de omzetbelasting bent zal je altijd, dus ook als je in een bepaald tijdvak geen btw hoeft te betalen of terugkrijgt, aangifte moeten doen. Je doet dus ook aangifte over een tijdvak waarover je geen omzet hebt. Verzuim je om aangifte te doen, dan zal de Belastingdienst of fiscus je een naheffingsaanslag opleggen. Deze naheffingsaanslag zal een geschat bedrag zijn. Naast deze naheffingsaanslag zal er bijna altijd een boete worden opgelegd. Dit omdat je binnen de gestelde termijn geen aangifte hebt gedaan.

Wanneer moet je de btw-aangifte opsturen?

De uiterste inzenddatum verschilt per tijdvak en is als volgt;

Maand          De laatste dag van de maand die volgt op de maand waarover de aangifte moet worden gedaan.

Kwartaal       De laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarover je aangifte doet.

Jaar             Vóór 1 april van het eerstvolgende jaar

De dag waarop de Belastingdienst de aangifte heeft ontvangen geldt als aangiftedatum! Let hier dus goed op. Ben je bang dat je vergeet om tijdig aangifte te doen? Ook hier kan de Belastingdienst het niet leuker te maken en zijn er twee mogelijkheden.

  1. Stel e-mailherinneringen in. Bij de gebruikersinstellingen op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst kun je dit instellen.
  1. De app Btw-Alert. Naast een berichtje dat het tijd is voor de btw-aangifte zet deze app ook een herinnering in je agenda. Leuk toch!

 BTW op tijd betalen

Fijn de aangifte is op tijd ingezonden! Echter nu nog zorgen dat ook de eventueel verschuldigde btw op tijd wordt betaald. De uiterste ontvangstdatum van de betaling is ook hier afhankelijk van het tijdvak waarover je aangifte hebt gedaan.

Maand          De laatste dag van de maand die volgt op de maand waarover de aangifte is gedaan.

Kwartaal       De laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarover de aangifte is gedaan.

Jaar             Vóór 1 april van het eerstvolgende jaar

Let op!! De genoemde datum is de datum dat de verschuldigde btw op de rekening van de Belastingdienst moet staan. Het is dus niet de datum waarop je het bedrag uiterlijk moet overmaken. Hou hiermee dus rekening zeker in de weekenden en met feestdagen.

Kortdurend uitstel van betaling

De afgelopen corona periode even buiten beschouwing gelaten maar kun je als ondernemer de verschuldigde omzetbelasting even niet betalen. Onder voorwaarden kun je maximaal 4 maanden uitstel van betaling krijgen. Voldoe je hieraan dan kun je dit telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon. Op deze pagina kun je trouwens meer algemene en zeer interessante informatie vinden.

BTW Suppletie

Met een btw Suppletie corrigeer je een eerder gedane btw-aangifte. Je moet een suppletie indienen als dit jaar over de afgelopen 5 jaren te veel of te weinig btw hebt aangegeven. Het formulier ‘suppletie omzetbelasting’ dient hiervoor gebruikt te worden. Hierbij zijn twee dingen belangrijk.

  1. De btw mag je niet verrekenen in de aangifte over een later tijdvak. Echter is het te corrigeren saldo niet boven de € 1.000,00 dan mag je dit dus verrekenen in de eerstvolgende btw-aangifte.
  2. Je mag geen aangevulde of gewijzigde aangifte over hetzelfde tijdvak indienen

Heb je dus over de afgelopen 5 jaren te veel of te weinig btw aangegeven dan ben je verplicht om een suppletie in te dienen. Verzuim je dit te doen dan kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen

De KOR?

De KleineOndernemersRegeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw als je onder andere u in Nederland bent gevestigd en je omzet in één kalenderjaar niet meer dan € 20.000 is. Als je voldoet aan de voorwaarden en je kiest voor de KOR dan hoef je geen btw meer aan je klanten te berekenen. Daarnaast hoef je geen btw-aangifte meer te doen maar kun je ook geen btw meer terugvragen over de kosten en de investeringen. Overweeg dus goed of je deelneemt aan de KOR.

Het hoeft eigenlijk niet te worden gezegd dat je op tijd moet beginnen met de aangifte ook al is het geen leuke klus. Zorg in ieders geval dat je administratie -in-en verkoop- altijd up to date is!

Maak je gebruik van een boekhoudpakket? Veel is dan binnen het pakket al geregeld. Heb je dit niet en zou je graag wat ondersteuning willen hebben? Of zou je het fijn vinden als iemand tijdens de aangifte even over je schouder meekijkt? Neem contact met mij op en ik ga kijken waar ik jou kan op dit gebied kan ontzorgen.

KnowHowe 12 oktober 2021

Deel dit verhaal, kies je platform.

Gaan we ervoor?

Wilt u een administratie die goed op orde is, een goed lopende back-office of hulp met andere financiele zaken?