Corona wat zijn we er toch klaar mee! Moe van alle beperkingen die worden opgelegd. Moe van het niet weten hoe dat de toekomst eruit gaat zien. Maar het ergste is misschien nog wel de zorgen die het virus ons heeft bezorgd. Zekers, de overheid heeft het afgelopen jaar diverse steunpakketten aangeboden. Denk hierbij aan de NOW en de TOZO. Echter voor de ZZP’er was deze steun zeker in de eerste fase zeer matig, misschien wel totaal niet toereikend. Gelukkig heeft de overheid dit ingezien en is in het laatste kwartaal van 2020 de TVL-regeling erbij gekomen. TVL staat voor Tegemoetkoming Vaste Lasten en is een financiële steun voor … juist de vaste lasten.

De TVL is de opvolger van de TOGS-regeling. Het is financiële steun voor het betalen van (een deel van) de vaste lasten. Vaste lasten die steeds doorlopen zoals huur, verzekeringen, onderhoud, leasecontracten en abonnementen maar ook pachtkosten horen hierbij. Let echter wel op! Loonkosten vallen hier niet onder. Deze worden namelijk gecompenseerd door de NOW regeling.

Voor wie is de TVL-regeling?

De TVL-regeling is steun voor alle MKB ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers). Heb je als ondernemer gebruik gemaakt van de TOGS-regeling? Geen probleem want je kan gewoon van de TVL-regeling gebruik maken. Heb je geen gebruik gemaakt van de TOGS-regeling? Ook dan staat de TVL-regeling voor je open.

Wanneer kom ik voor TVL-regeling in aanmerking?

  • Het meest belangrijke punt is dat er minimaal 30% omzetderving is. Omzet zijn alle inkomsten exclusief btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten.
  • De onderneming moet voldoen aan de definitie van MKB.
  • In Q4-2020 waren de vaste lasten minimaal € 3.000,00. Hiervoor wordt het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van jouw branche genomen. Dit wordt het percentage vaste lasten genoemd. Het werkelijke bedrag vaste lasten hoeven dus niet op te worden geven.
  • De onderneming is in Nederland gevestigd
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij de KvK. Let op dat dit niet met terugwerkende kracht is gebeurd.

Benieuwd of dat je in aanmerking komt voor de TVL en welk je bedrag je kunt aanvragen? Doe hier de check!

De aanvraag

De TVL-regeling wordt telkens voor 3 maanden aangevraagd. Op dit moment kan nog worden ingeschreven voor de TVL Q4-2020. Maar let wel! Op 29 januari 17.00 uur precies sluit deze. Elke aanvraag die na 17.00 uur binnenkomt is te laat en zal automatisch worden afgewezen. Aarzel dus niet en start nu nog de aanvraag.

Nadat de aanvraag is ingediend, duurt het maximaal 8 weken voordat deze wordt beoordeeld. Maar wordt de aanvraag positief beoordeeld, dan zal het voorschot binnen 5 werkdagen worden uitbetaald.

Te laat met de aanvraag ?  Geen man overboord. Begin februari zal de TVL-regeling Q1-2021 worden opengezet. Bang dat je die datum ook gaat mislopen? Laat het mij weten en ik zorg dat de aanvraag tijdig wordt ingediend!

Deel dit verhaal, kies je platform.

Gaan we ervoor?

Wilt u een administratie die goed op orde is, een goed lopende back-office of hulp met andere financiele zaken?