Dag ‘Digitaal aangeven ondernemers’, hallo ‘Mijn Belasting Zakelijk’

Wellicht heeft u er de laatste tijd al iets over gehoord maar bent u het zeker bij de aangifte van de LH of OB al tegengekomen; ‘Mijn Belasting Zakelijk’. De belastingdienst gaat dus op termijn afscheid nemen van het oude portaal voor ondernemers en wordt vervangen door ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’.

De Belastingdienst is vooral van mening dat met “Mijn Belasting Zakelijk”  de ondernemers beschikking hebben over een overzichtelijkere versie van hun belastingportaal. Hierdoor is zij van mening dat het aantal boetes terug kan worden gebracht maar hopen zij daarnaast ook efficiënter te kunnen gaan werken. De overlast van foutieve en/of vertraagde aangiftes moet hierdoor vooral worden teruggebracht.

Waarom een nieuwe portaal?

Het invoeren van het nieuwe portaal heeft alles te maken met digitale vernieuwing. De oude digitale aangifte konden alleen maar op uw desktop of laptop worden ingediend. Met de moderne versie kan dit vanuit uw luie stoel met uw tablet of smartphone worden gedaan. Leuker kunnen ze het niet maken, toch?

Volgens de Belastingdienst is de grootste vooruitgang het overzicht van “Mijn Belasting Zakelijk”. Hier kunt u oudere aangiftes namelijk wel inkijken terwijl dit in het oude portaal niet mogelijk is. Daarnaast is het in ‘Mijn Belasting Zakelijk’ zelfs mogelijk om eerder ingediende aangiftes – mocht dit noodzakelijk zijn – achteraf nog te corrigeren. De Belastingdienst verwacht hierdoor dat het aantal fouten en te late aangiftes sterk zullen afnemen.

Digi-D of eHerkenning

Ook is het inloggen volgens de Belastingdienst met de tijd meegegaan. In het oude portaal moest u inloggen met wachtwoorden en inlogcodes terwijl in ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ er geen inlogcodes meer zijn. In het nieuwe portaal logt u als ZZP-er of bij een eenmanszaak in met de gratis Digi-D. Rechtspersonen moeten echter inloggen met eHerkenning waarvoor u jaarlijks moet betalen

Voor de belastingdienst heeft u dus EH3 – Eherkenning niveau 3– nodig. Helaas is dit niet zomaar op een avondje achter uw PC geregeld. Een van de voorwaarden is dat u wel een Nederlands KvK nummer heeft want dat heeft u wel nodig bij de aanvraag van eHerkenning. Wellicht dat u denkt dat u nog voldoende tijd heeft. De Belastingdienst heeft immers nog geen datum bekend gemaakt waarop het oude portaal zal gaan sluiten. Vooral daarom geef ik u het advies om u nu al te oriënteren en wellicht de aanvraag ook al te regelen. Het kan maar geregeld zijn zeg ik altijd!

Stappenplan voor de aanvraag van eHerkenning

Waarvoor heeft u eHerkenning nodig?

  • Bij de belastingdienst gaat u eHerkenning vooral gebruiken voor de BTW, LH en VpB aangifte. Maar misschien is er bij u ook wel sprake van aanvragen van douanevergunningen. Ook dan heeft u eHerkenning nodig.

Wie gaat eHerkenning binnen uw organisatie gebruiken

  • Bij de leverancier waar u eHerkenning gaat aanvragen, moet u kenbaar maken wie en waarvoor die de eHerkenning gaat gebruiken. eHerkenning is namelijk persoonsgebonden. Hierdoor kan het dus zomaar zijn dat er binnen uw organisatie twee of meer personen zijn die een eHerkenning moeten krijgen. Naast een persoon die de BTW aangifte verzorgt kan er ook iemand zijn die de LH aangifte verzorgt. Daarnaast is het belangrijk te weten dat alleen een volgens het Handelsregister tekenbevoegde persoon de aanvraag van de eHerkenning kan doen.

De leverancier van eHerkenning

  • In Nederland zijn er 6 leveranciers die ieder hun eigen specifieke aanvraagprocedure hebben. Kijk op de leveranciers van eHerkenning voor verdere informatie.

De aanvraag

  • Het is nu al duidelijk dat u als ondernemer straks alleen nog maar kunt inloggen met eHerkenning. Wellicht een idee om uw eHerkenning daarom op kort termijn te gaan regelen zodat u er klaar voor bent op moment dat de belastingdienst aangeeft dat het oude portaal komt te vervallen.

Voorlopig is het echter nog niet zover en is het nog niet bekend wanneer het oude portaal zal worden gesloten. Een van de aspecten waar sowieso nog een discussie over is, zijn de kosten die eHerkenning met zich meebrengt. Het nieuwe portaal ‘Mijn Belasting Zakelijk’ is voor de ZZP-er en eenmanszaak toegankelijk via de Digi-D code en die is gratis. Die groep heeft dus een voordeel ten opzichte van de rechtspersoon omdat die alleen maar via eHerkenning toegang heeft tot het nieuwe portaal. Kleine opmerking; er is ook al sprake dat ook de eenmanszaak uiteindelijk via eHerkenning zijn aangiftes moet gaan verzorgen. Kortom, er is nog wel wat onduidelijkheid maar één advies wil ik u daarom echt meegeven. Start tijdig met de aanvraag zodat u straks geen dure spoedaanvragen hoeft te gaan doen!

Deel dit verhaal, kies je platform.

Gaan we ervoor?

Wilt u een administratie die goed op orde is, een goed lopende back-office of hulp met andere financiele zaken?