Het zijn voor alle ondernemers, groot, klein of ZZP’er zeer onwerkelijke tijden. Het is surrealistisch en ondenkbaar dat in 2020 het bedrijfsleven door een virus genoemd Corona zo onderuit wordt gehaald. Vanuit de overheid wordt dan ook zo veel mogelijk uit de kast gehaald om elke ondernemer financieel te ondersteunen daar waar maar kan. Alles om deze Corona tijd financieel te overleven.

Niet alleen bestaande maar ook nieuwe regelingen zijn nu van kracht geworden. Sinds dinsdagavond 17 maart heeft de overheid daar nog eens een behoorlijke schep bovenop gedaan. Nieuwe c.q. aangepaste regelingen en niet alleen voor de grote ondernemingen. Ook aan de ZZP’er is gedacht. En zeker deze groep is een belangrijke. Een groep die het de afgelopen tijden al voldoende voor haar kiezen heeft gehad. Een groep waar velen het al heel zwaar hebben en die het door de gevolgen van het Corona virus de komende tijd wellicht nog veel zwaarder gaat krijgen. Een groep die dus zeker niet vergeten mocht worden krijgt nu dus ook maximale financiële steun.

De overheid gaat dan ook zeker de komende 3 maanden elke maand voor miljarden euro’s aan steun verlenen. Doel c.q. voorwaarden is dat bedrijven hun personeel blijven doorbetalen en dat er geen ontslagen gaan vallen. Door versoepeling van de belastingregelingen en de extra kredietmogelijkheden die worden geboden in deze Corona periode, wordt zo mogelijk gemaakt dat het geld in de bedrijven blijft.

Werktijdverkorting

Een bestaande regeling die inmiddels door meer dan 78.000 bedrijven is aangevraagd is niet meer uitvoerbaar. Het is een regeling waar ondernemers gebruik van kunnen maken als bepaalde omstandigheden zij tijdelijk geen werk meer hebben voor het personeel. Uiteraard is het Corona virus zo’n uitzonderlijke omstandigheid en waardoor deze dus buiten het normale ondernemersrisico valt.

Het is dan ook niet vreemd dat veel ondernemers massaal van deze regeling gebruik willen maken. Gevolg; website overbelast en niet meer bereikbaar. Door de enorme aanvraag heeft de overheid in deze Corona periode een nieuwe regeling aangekondigd die de werktijdverkorting regeling zal vervangen.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor de loonkosten. Verwacht je een omzetverlies van minimaal 20%, dan kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd. De periode is drie maanden en voor maximaal 90% van de loonsom. In de bestaande werktijdverkortingsregeling was dit 75%. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Dit zou moet helpen dat de bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen. Voorwaarde van de regeling is dat er geen personeel ontslagen mag worden. Deze regeling, NOW genoemd, wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Voor de werktijdverkorting kan bij de SZW per direct dus geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden overgezet naar de nieuwe maatregel en dus ook als zodanig worden afgehandeld. De NOW tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een omzetdaling met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

De werktijdverkorting en dus ook de NOW regeling kan alleen worden aangevraagd voor die werknemers waarvoor een loondoorbetalingsplicht geldt. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Zij staan immers niet op de loonlijst.

Gegarandeerd inkomen voor de ZZP’er

Gedurende 3 maanden kunnen ZZP’ers bij de gemeente een uitkering aanvragen. Hierdoor moet het inkomen worden gegarandeerd van sociaal minimum. Het is een gift en hoeft dus achteraf niet terugbetaald te worden. Omdat bij velen het water aan de lippen staat zal er een versnelde procedure plaatsvinden. De regeling zal worden uitgevoerd door de gemeentes. Om in aanmerking te komen voor deze tijdelijke bijstandsregeling zal er ook geen vermogens- of partnertoets worden gedaan.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Het is niet ondenkbaar dat door het Coronavirus je moeite gaat krijgen om de diverse belastingen te betalen. Hierdoor biedt de belastingdienst de mogelijkheid om vanaf nu eenvoudiger uitstel aan te vragen. Niet alleen voor de loon- en omzetbelasting, maar zeker ook voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Per direct kun je dus een aanvraag doen om de betaling van de voorlopige aanslagen op te schorten. De invorderingsrente wordt tijdelijk van 4% naar 0% verlaagd en ook de verzuimboetes -als je niet op tijd betaald- hoeven niet te worden betaald. Voorheen moest met de aanvraag bewijsmateriaal worden meegestuurd maar kan in deze Corona crisistijd in eerste instantie achterwege worden gelaten. Uiteraard moet bij de aanvraag wel vergezeld worden van een schriftelijke motivatie. De daadwerkelijke beoordeling vindt later plaats. Betaal je de komende maanden dus je belasting te laat, dan zal de Belastingdienst dus geen verzuimboete uitdelen.

Overigens alle invorderingsrente van alle belastingschulden wordt tijdelijk naar 0% verlaagd.

Kijk op Belastingen betalen zonder boetes voor verdere informatie.

Het is dus heel aannemelijk dat door de huidige situatie een lagere winst wordt verwacht. Wees slim en vraag dus ook een verlaging van de voorlopige aanslagen aan.

Verruiming van de GO regeling – Garantie Ondernemersfinanciering

Een regeling die al bestond maar sinds 16 maart is versoepelt.  Met deze maatregel kunnen MKB bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Dit om rekeningen te betalen en/of betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo dus voorkomen dat bedrijven die nu worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid gedeeltelijk garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan voornamelijk banken niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Als ondernemer krijg je de mogelijkheid om nu meer te lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Staat de overheid in de huidige regeling borg voor 50% van het geleende bedrag, nu wordt dat percentage verhoogd 75%. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld. Op Ondernemersplein en bij de RVO staat meer informatie over de BMKB.

De aanvraag van de regeling doe je niet zelf. De bank zal dit rechtstreeks bij de RvO (Rijksdienst voor Ondernemers) doen.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits is een Microkredietenverstrekker die een grote groep kleine en startende ondernemers financiert en coacht. Het zijn ondernemers die via de bank vaak moeilijk of niet aan een financiering komen. Het treft met name ondernemers in de horeca, persoonlijke verzorging en detailhandel. Kleine ondernemers die door de Coronacrisis in de problemen komen kunnen voor een periode van 6 maanden uitstel van aflossing krijgen. De rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%.

En verder?

Het is in deze tijd belangrijk dat je als ondernemer continue op de hoogte blijft van de meest actuele informatie omtrent het Coronavirus. Op de site van de Rijksoverheid tref je alle informatie omtrent het Coronavirus.

Maar mocht ik je op enigerlei wijze kunnen helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van een regeling, uitstel of wil je gewoon even sparren, laat het mij weten! Daar waar ik kan zal ik je die ondersteuning geven die je nodig hebt.

Een ding wil ik je zeker meegeven. Doordat je waarschijnlijk minder werk hebt heb je meer ‘vrije’ tijd. Tijd die je wellicht goed kunt besteden om eens kritisch naar je eigen bedrijf te kijken. Waar sta ik nu en wat zou ik moeten of willen veranderen en wat kan ik veranderen. Ook hier kan ik je bij helpen! We kunnen samen een eind gaan lopen en in plaats van te lunchen in een restaurant, kan ik een picnic op de heide verzorgen !

Tot slot wil ik iedereen veel sterkte wensen met de volle overtuiging dat we het de komende tijd zeker gaan redden en dat we er met zijn allen heel sterk weer uitkomen!

Deel dit verhaal, kies je platform.

Gaan we ervoor?

Wilt u een administratie die goed op orde is, een goed lopende back-office of hulp met andere financiele zaken?