Baby feet aanvullend verlof

Tijd samen met je kindje direct na de geboorte is zó belangrijk! Niet alleen voor de moeder, maar ook voor de partner van de moeder. Je kunt tegenwoordig, boven op het standaard geboorteverlof van een week, aanvullend geboorteverlof aanvragen, tot 5 weken. Dat is een fijne ontwikkeling!

Verschil standaard en aanvullend geboorteverlof

Geboorteverlof is dus voor de partner van de moeder. Eerst vraag je als partner – vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte van het kindje – geboorteverlof aan bij je werkgever. Dit verlof duurt een week en mag mondeling of schriftelijk aangevraagd worden. De werkgever mag dit verlof niet weigeren!

Boven op dit standaard geboorteverlof mag de partner van de moeder tegenwoordig aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit mag 1 tot 5 weken duren.

Wie wordt gezien als de partner van de moeder?

De partner van de moeder is degene met wie ze is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, degene met wie ze ongehuwd samenwoont of die het kindje erkent.

Hoe vraag ik aanvullend geboorteverlof aan bij mijn werkgever?

Dit doe je minimaal 4 weken voordat je wilt dat het verlof ingaat. Je moet het schriftelijk aanvragen, per brief of per e-mail.

Je moet in je aanvraag aangeven:
* Vanaf wanneer je wilt dat het verlof ingaat;
* Hoeveel weken je verlof wilt (minimaal 1 week aanvullend verlof tot maximaal 5 weken);
* Over hoeveel tijd je het verlof wilt spreiden.

Hoelang duurt aanvullend geboorteverlof?

Na het standaard geboorteverlof van 1 week, kun je voor 1, 2, 3, 4 of 5 weken aanvullend geboorteverlof aanvragen. Omdat je tijdens dit aanvullende verlof 70% van je dagloon ontvangt, zou je ervoor kunnen kiezen om niet de volle vijf weken verlof te nemen.

Een week verlof staat trouwens voor het aantal werkuren dat je normaal gesproken tijdens een werkweek maakt. Dus sta je onder contract voor 40 uur per week, dan krijg je per week aanvullend verlof 40 uur uitkering van 70% van je gewone loon. Werk je parttime, dan is dit het aantal uur waarop je per week aanvullend verlof de uitkering ontvangt.

Binnen hoeveel tijd moet ik het verlof opnemen?

Het standaard verlof van een week moet je binnen 4 weken na de geboorte van je kindje opnemen, ook als je kindje enige tijd in het ziekenhuis zou moeten verblijven, helaas. Het aanvullend geboorteverlof van 1 tot 5 weken moet je dan weer binnen 6 maanden na de geboorte opnemen. Dus stel, je neemt 2 weken verlof, dan moet je die binnen 6 maanden opnemen, maar dat hoeft niet aaneengesloten te zijn, je mag dit ook spreiden. Dat gaat in overleg met je werkgever.

Mag mijn werkgever bezwaar maken?

Alleen bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag je werkgever bezwaar maken tegen je verzoek. Maar dat moet dan wel meer dan 2 weken voor het verlof zijn, daarna mag het niet meer aangepast worden. Heeft je werkgever bezwaar, dan moet hij met een ander voorstel komen en het aanpassen moet altijd in overleg gebeuren.

Aanvragen via de werkgever

Je werkgever kan de uitkering voor het aanvullend verlof aanvragen bij het UWV binnen 4 weken vóór tot 4 weken na de verlofperiode. Je ontvangt tijdens dit aanvullend verlof – zoals gezegd – 70% van je normale loon. En de opbouw van je vakantiedagen loopt gewoon door, dit is wettelijk vastgelegd. De uitbetaling van de uitkering loopt in principe via je werkgever, maar je kunt bij de aanvraag ook aangeven dat je het direct wilt ontvangen.

Voor de werkgever

De uitkering voor het aanvullend geboorteverlof kun je aanvragen via de Verzuimmelder

Het aanvullend verlof kan alleen aangevraagd worden nadat het kind is geboren. Het kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd binnen 1 jaar na de eerste verlofdag.

De benodigde gegevens voor de aanvraag zijn:

– de geboortedatum van het kind;
– het aantal weken verlof dat de werknemer aanvraagt (1 t/m 5 weken);
– de ingangsdatum van het aanvullend verlof (de eerst mogelijke datum is 1 week na de geboorte);
– een bevestiging dat het standaard geboorteverlof eerst is opgenomen.

Kortom, er zijn wat regels aan verbonden, maar de uitbreiding van het geboorteverlof voor de partner van de moeder is een flinke stap vooruit!

Ben je benieuwd naar de fiscale gevolgen van een uitkering, laat het mij gerust weten. Ik beantwoord je vragen graag!

Deel dit verhaal, kies je platform.

Gaan we ervoor?

Wilt u een administratie die goed op orde is, een goed lopende back-office of hulp met andere financiele zaken?