De NOW, TOGS, TOZO, uitstel van betaling van belastinggelden, versoepeling urencriterium. Een aantal maatregelen die aan het begin van de coronatijd zijn genomen. Onlangs zijn hier zes nieuwe belastingmaatregelen aan toegevoegd. Nieuwe belastingmaatregelen in deze coronatijd die als doel hebben om ondernemers en zeker zzp’ers extra te ondersteunen. Maatregelen die hun in deze coronatijd meer financiële ruimte moeten geven.

De zes maatregelen op een rijtje;

  1. Verlaging van het gebruikelijk loon

In het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in het bedrijf waarin zij een aanmerkelijk belang hebben. Het minimale loon voor deze ondernemers, het gebruikelijk loon, is vastgesteld op € 46.000,00. Uiteraard moet over dit loon loonheffing worden betaald. Echter als het bedrijf minder of geen omzet behaald, toch moet dit loon en dus ook de loonbelasting worden uitbetaald. Heb je als ondernemer mensen in dienst en dus op de loonlijst staan, dan heeft deze ondernemer gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Helaas komt een dga (directeur-grootaandeelhouder) niet voor deze regeling in aanmerking omdat over het loon van een dga’er geen werknemerspremies worden afgedragen. Hierdoor kan het loon van de dga’er in deze coronatijd een behoorlijke stempel op het bedrijf drukken. Als gevolg hiervan heeft de overheid het nu mogelijk gemaakt dat de ondernemer tijdelijk zijn loon mag verlagen. Dit uiteraard wel in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Eerder is deze regeling ook geboden en wel tijdens de kredietcrisis in 2009. Let wel! De loonsverlaging mag niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd.

  1. Versoepeling urencriterium voor ZZP’ers

ZZP’ers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is wel de zelfstandigenaftrek. Echter moet de zzp’er hiervoor wel minimaal 1225 uur per jaar voor zijn bedrijf werken. Door de coronacrisis gaan veel zzp’ers dit urencriterium helaas niet halen. Hierdoor zou de zzp’er het recht op zelfstandigenaftrek verliezen. De Belastingdienst heeft nu besloten om de zzp’er met de volgende maatregel tegemoet te komen. Van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 zal de Belastingdienst ervan uitgaan dat de zzp’er ten minste 24 uren per week aan de onderneming heeft besteed. Dit ook als de zzp’er die uren niet echt heeft gemaakt.

  1. Werkkostenregeling

Met de werkkostenregeling kan de werkgever een onbelaste vergoedingen aan de werknemer geven. Deze ‘vrije ruimte’ wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Als de werkgever deze ruimte heeft, dan kan hij de werknemer in deze coronatijd een extraatje geven. Denk hierbij aan een bloemetje of een cadeaubon. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook weer bedrijven worden geholpen die extra zijn getroffen door de coronacrisis.

  1. Verliezen 2020 wegstrepen tegen winst van 2019

Duidelijk is dat de overheid zoveel mogelijk geld in de bedrijven wil laten zitten. De volgende regel gaat hier zeker aan meehelpen. Die bedrijven die belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting zijn, mogen de verliezen van 2020 gaan verrekenen met de winst van 2019. Normaal gesproken kan en mag dit pas met de aangifte van 2020 die pas in 2021 wordt gedaan. Nu mogen bedrijven dus al het verwachte verlies voor 2020 als fiscale coronareserve ten laste gaan brengen van de winst over 2019. Opmerking; de coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. Voordeel van deze maatregels is dus dat bedrijven het geld al in 2020 gaan ontvangen in plaats van 2021.

  1. Uitstel wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’

Een wetsvoorstel waar al heel veel dga’s in de afgelopen tijd wakker van hebben gelegen. Het wetsvoorstel heeft als doel om dga’s te ontmoedigen geld te blijven lenen van hun eigen B.V.  Als je geld leent, maak je normaal gesproken een afspraak om dit binnen een bepaalde termijn terug te betalen. Echter veel dga’s zijn blijven lenen en hebben geen terugbetaalregeling getroffen waardoor de lening dus alleen maar is opgelopen. Dit bovenmatig lenen wordt fiscaal gedreven belastinguitstel genoemd en hier is in het verleden veel gebruik van gemaakt. Enige tijd geleden heeft de fiscus dus besloten om hier een rem op te gaan zetten. De nieuwe wet is nu met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Hierdoor krijgt de dga een jaar extra tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 af te lossen. De eigenwoningschulden tellen hier niet mee.

  1. Betaalpauze voor hypotheekaflossing

Met name banken maar ook overige kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden om een betaalpauze in te lassen. Als zij tijdens deze coronacrisis moeite hebben om aan hun betalingsverplichting te voldoen, kan er voor maximaal zes maanden uitstel worden gegeven. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, zou dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 moeten worden terugbetaald. Het nieuwe beleidsbesluit regelt nu twee zaken:

  1. Ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet op uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan, direct, worden uitgesmeerd over de resterende looptijd. Let op deze is maximaal 360 maanden.
  2. Ten tweede kan gekozen worden om in plaats van uitsmeren, de resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd. Dit kan dan ook binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

Als gevolg van de coronacrisis en ondanks de vele maatregelen die al zijn genomen, is er nog steeds een hele grote groep die niet is geholpen met het huidige pakket aan maatregelen. Een grote groep die het nu al zwaar heeft maar ook in de komende maanden moeite zal hebben om het hoofd boven water te houden. Duidelijk is wel dat de overheid niet stil zit en ‘continue’ blijft werken aan nieuwe maatregelen. Maatregelen die banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig moeten stellen. Maatregelen die moeten helpen om de economie te ondersteunen. Blijf dus ook de belastingsite regelmatig raadplegen! Een maatregel die er nu niet is of nu niet van toepassing is op je bedrijf kan er morgen ineens wel zijn.

Deel dit verhaal, kies je platform.

Gaan we ervoor?

Wilt u een administratie die goed op orde is, een goed lopende back-office of hulp met andere financiele zaken?