Inkomstenbelasting

De tijd van de IB (inkomstenbelasting) aangifte is weer gekomen en net als velen met mij willen we zo min mogelijk belasting betalen. Als ZZP’er kun je dan ook diverse aftrekposten inzetten om de winst uit je bedrijf te verlagen. Want aftrekposten zorgen er uiteindelijk voor dat het te betalen belastingbedrag wordt verlaagd. Hoe je dit doet: heel simpel tijdens het invullen van je inkomstenbelasting aangifte. Waarom zou je dit doen?

Een hoge winst is natuurlijk heel mooi en als ondernemer wil je aan heel de wereld laten zien dat je het als ondernemer goed doet. Echter als ZZP’er worden alle inkomsten minus de kosten als belastbaar inkomen gezien. Door nu deze aftrekposten in te zetten, verlaag je het belastbaar inkomen en dat is natuurlijk heel slim. Want een lager belastbaar inkomen is minder belasting betalen waardoor je dus meer geld overhoudt. En hier kun je dan weer een heleboel leuke dingen mee doen!

Welke aftrekposten zijn er voor ZZP’ers?

Naast de reguliere aftrekposten mag ja als ZZP’er een aantal speciale aftrekposten inzetten. Omdat de aftrekposten jaarlijks kunnen wijzigen, zijn de aftrekposten waar ik hier over schrijf alleen van toepassing voor de aangifte inkomstenbelasting 2019.

Urencriterium

Als je meer dan 1225 uur als ondernemer hebt gewerkt dan voldoe je aan de aftrekpost ‘urencriterium’. Je mag in dit geval de zelfstandigenaftrek én startersaftrek toepassen. Echter mag je de startersaftrek alleen onder aanvullende voorwaarden toepassen maar daarover later meer. Het is dus heel belangrijke dat je een goede urenadministratie hebt omdat de belastingdienst dit altijd kan controleren.

Binnen het urencriterium tellen zowel de directe als indirecte werkzaamheden mee. Denk bij indirecte uren o.a. ook aan de volgende uren;

  • reistijd en tijd die wordt besteed aan acquisitie
  • uren die zijn besteed om het bedrijf op te zetten
  • tijd die je besteedt aan lezen over je vakgebied

Zelfstandigenaftrek

Vanaf 2020 zal deze aftrekpost worden verlaagd maar bij de belastingaangifte 2019 mag je nog steeds een leuk bedrag van je winst aftrekken. Maar je moet natuurlijk wel voldoen aan het urencriterium want alleen dan word je door de belastingdienst als ondernemer gezien. Voldoe je dus aan het urencriterium, dan mag je een bedrag ad. € 7.030,00 als kostenpost opvoeren. Uiteraard moet je winst maken want anders kan je deze aftrekpost niet opvoeren.

Is het bedrag dat je maximaal mag aftrekken hoger dan de winst uit je onderneming, dan verrekent de Belastingdienst dit in de volgende 9 jaren. Ook hier geldt de regel; de winst moet hoger zijn dan de maximale zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek

Je hebt recht op de startersaftrek, € 2.123,00 als je voldoet aan de volgende voorwaarden;

  • Als je in de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting bent geweest
  • Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek. Weet je het niet zeker kijk dan op: Recht op Zelfstandigenaftrek?
  • Je hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt.

De startersaftrek mag je echter maar maximaal 3 keer toepassen.

Het is wel belangrijk om te weten dat als de zelfstandigenaftrek en startersaftrek hoger zijn dan je winst er sprake is van een ‘verlies’. Dit ‘verlies’ mag je verrekenen met andere inkomsten uit winst en woning. Heb je geen andere inkomsten, dan mag je het verlies verrekenen in een ander belastingjaar.

Investeringaftrek

Investeringsaftrek is een variabele aftrekpost en dient om jou als ondernemer te helpen met zelf te investeren in je bedrijf in plaats van een lening aan te gaan. Onder bepaalde voorwaarden mag je dus de kosten van investeringen gedeeltelijk aftrekken. Er bestaan meerdere soorten investeringsaftrek maar voor de ZZP’er zijn de volgende twee aftrekposten het meeste interessant;

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek – vanaf € 2.301 per bedrijfsmiddel
  • energie-investeringsaftrek – vanaf € 2.500 per bedrijfsmiddel

Een bedrijfsmiddel is dus een gebruiksmiddel dat je gebruikt voor je onderneming. Denk hierbij aan een laptop, machine of vergunningen.

Zakelijke kosten

Ook deze aftrekpost is variabel. Alle zakelijke kosten die je dus maakt mag je aftrekken van je opbrengsten. Natuurlijk mag je de BTW niet aftrekken want hiervoor geldt de omzetbelasting.

Met alles dat je doet moet je natuurlijk altijd aannemelijk kunnen maken dat de kosten die je hebt gemaakt ook echt ten behoeve van je eigen bedrijf zijn gemaakt. Daarnaast zijn er kosten die je over één belastingjaar mag aftrekken, maar ook kosten die je over meerdere jaren moet spreiden. Hiervoor geldt de regel dat alle duurzame uitgaven lager dan € 450,00  ex. BTW of € 544,50 incl. BTW,  in één keer ten laste van de winst mogen worden gebracht. Uitgaven boven de eerder genoemde bedragen moet je spreiden over meerdere jaren – ze worden geactiveerd. Jaarlijks moet je dan rekening houden met de afschrijving.

Zakelijk gebruik van persoonlijke bezittingen

Een van de zaken die vaak wordt vergeten toe te passen is het zakelijk gebruik van persoonlijke bezittingen.  Denk hierbij aan telefoonkosten of als je thuis werkt en je woning is opgesplitst in een particulier en zakelijk gedeelte. Kijk op Werkruimte aftrekbaar ? of dat je hiervoor in aanmerking komt.

Zakelijke reiskosten en representatiekosten

Ook hier gelden diverse regels waar je aan moet voldoen. Mag je een diner wel of niet declareren en hoe zit het precies met de telefoonkosten? Te veel om hier even op te sommen maar Aftrekbare zakelijke kosten geeft je meer duidelijkheid.

Eén regel blijft echter altijd gelden en dat is;   je moet altijd het zakelijke karakter kunnen aantonen.

MKB-winstvrijstelling: 14% aftrek van je winst

Als laatste nog een hele mooie! Nadat alle aftrekposten zijn toegepast en je winst maakt met je onderneming,  mag je als kers op de taart gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling. Want als ZZP’er ben je natuurlijk ook een MKB-er. Met de MKB winstvrijstelling krijg je een vrijstelling van 14% van de winst waardoor je over dit percentage c.q. bedrag je dus geen belasting betaald. Deze vrijstelling geldt voor elke ZZP’er met winst !

Kortom, hoe beter je bedrijf draait des te meer omzet je haalt. Maar hierdoor stijgt dus ook je belastbaar inkomen en zal dit dus leiden tot een hogere inkomstenbelasting aanslag. Toch fijn dat de belastingdienst heeft meegedacht aan mogelijke aftrekposten voor de ZZP’er. Maak er dan dus ook gebruik van en wees kritisch bij het invullen van je Inkomstenbelasting aangifte. Ga er goed voor zitten met een glas wijn en neem je tijd ervoor ! Het zal de moeite waard zijn!

Succes ermee enne als je geld terugkrijgt, dien dan voor 1 april je aangifte in want alleen dan garandeert de belastingdienst dat het geld uiterlijk 2de helft juli op je bankrekening staat !

Heb je toch nog vragen of heb je wellicht hulp nodig bij het indienen van je inkomstenbelasting aangifte? Neem contact met mij op en wellicht dat ik je kan helpen.

Deel dit verhaal, kies je platform.

Gaan we ervoor?

Wilt u een administratie die goed op orde is, een goed lopende back-office of hulp met andere financiele zaken?